Ayurveda betekent kennis van het leven en is een gezondheidsleer. Kennis dat is opgebouwd door inzicht en ervaring, al duizenden jaren lang in het Oosten. Ayurveda helpt je in balans te komen en gezond te blijven. En is preventief bedoeld, in plaats van curatief zoals in het Westen gewoon is.

Yoga-oefeningen, meditatie, reiniging van het lichaam, voeding en massage zijn onderdelen van Ayurveda, die ingezet worden om het algehele welbevinden te bewerkstelligen. Lichamelijk en geestelijk. Ayurveda benadrukt de verbondenheid van deze twee en werkt met de elementen der natuur. Net als Yoga!

Denk bijvoorbeeld aan vurige, gepassioneerde types (element vuur). Het Pitta-type. Als deze types uiting kunnen geven aan hun natuur, zullen zij in balans zijn. Maar als dat niet zo is dan slaat het vuur ‘naar binnen’. Dit kan zich uiten in stoornissen van de spijsvertering en lichaamssecreties, infecties, bloedingen, leverstoornissen, verminderd gezichtsvermogen en zo meer. Zo zijn er drie dosha’s (dat-wat-uit-balans-is). Namelijk Vata (element lucht), Pitta en Kapha (element aarde). Als een element te veel ruimte inneemt, ben je uit balans.

Een Ayurvedische massage stimuleert de energiebanen en poorten (marmapunten) die zich in het lichaam bevinden, zoals bloedsomloop en lymfestelsel. Het heeft effect op de stofwisseling, waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd en verwerkt. Het heeft een positieve uitwerking op alle lichaamsfuncties en het zelfherstellend vermogen wordt bevorderd.

Er wordt gebruik gemaakt van warme kruidenoliën, voor ieder type of combinatie-type is er een speciale olie. Sommige oliën kunnen zelfs voor een specifiek doel gebruikt worden, zoals bij een huidklacht als psoriasis. Alles van het lichaam wordt gemasseerd en werkt diep door. Masseren is het overdragen van energie. De masseur geeft, degene die gemasseerd wordt ontvangt. Traditioneel worden in India mannen door mannen en vrouwen door vrouwen gemasseerd.

Een totale lichaamsmassage duurt ongeveer 5 kwartier en vindt plaats op een zacht onderdek óp de grond. Zowel voor de gemasseerde als voor de masseur is het een activerende massage. Een weldaad voor lichaam en geest!