Yoga beoefenen is een individueel proces, waarbij het belangrijk is te leren leven naar je eigen waarheid en vrijheid. Voel de vrijheid om in je eigen tempo je lichaam kennis te laten maken met de oefeningen en gaandeweg de diepere betekenis van yoga te ervaren.

Hoewel kracht, discipline en zelfkennis nodig is om jezelf te ontdekken en uit te drukken, is Yoga geen prestatie
(sport). Toch kan voor sommigen de drempel te hoog liggen om een groepsles te volgen. Je kan bijvoorbeeld gevoelig zijn voor het ‘oordeel’ van anderen, of jezelf nog te veel vergelijken met de buurman/-vrouw tijdens de yogales.

Om vertrouwt te raken met je eigen lichaam, je adem, de yogafilosofie én de docent kan tijdens een individuele les nog meer ingespeeld worden op de persoonlijke behoeftes.

Voor diegenen die reeds groepslessen volgen, biedt een individuele les bovendien de mogelijkheid bepaalde oefeningen verder uit te diepen of variaties aan te leren.

Yogastudio5 biedt hiermee een intensievere begeleiding in het individuele proces!