Als zelfstandig naamwoord betekent hatha strengheid, kracht, onverzettelijk.
Het woord ‘hatha’ bestaat bovendien uit de Sanskriet woorden ha en tha. Ha betekent zon en tha maan. De zon en maan staan symbool voor de polariteiten in het menselijk wezen. Tegenstellingen zoals: actief tegenover passief, het mannelijke tegenover het vrouwelijke, de spanning tussen willen en kunnen etc. etc..

Het woord ‘yoga’ betekent juk. Vrij vertaald wordt hiermee bedoeld in evenwicht brengen, verenigen, verbinden. Al deze woorden slaan op de discipline die yoga nodig heeft om de (be)oefening vol te houden. Er is kracht nodig de tegenstellingen te herkennen en te verenigen.

Hatha Yoga gebruikt het lichaam als ingang om bewust te worden van de gesteldheid van verschillende bewustzijnsniveaus. Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Bewust worden van wat zich werkelijk afspeelt in je lichaam en je geest. Om beide zoveel mogelijk met elkaar te blijven verbinden werkt Yogastudio5 met de
drie-éénheid; lichaam, geest én adem.

Adem is niet alleen van levensbelang, maar weerspiegelt ook de toestand van je lichaam én geest. In de yogatraditie spelen adem en beheersing van de adem een fundamentele rol bij het leren kennen van de polariteiten, de tegengestelde delen. Met de adem word je niet alleen meer bewust van het eigen lichaam, maar met de adem ondersteun je ook de yoga-oefeningen en adem maakt de geest rustig. De adem is onlosmakelijk verbonden met lichaam en geest.

Aan het uitvoeren van de asana’s (yogahoudingen) wordt een gunstig effect toegeschreven op het zenuwstelsel, de klieren en andere belangrijke organen en treedt er in het algemeen een versoepeling van het lichaam op. Maar ook het vertrouwen in het lichaam en in het leven wordt vergroot, doordat het lichaam steeds krachtiger wordt en de geest stabieler. Hatha Yoga bevordert de gezondheid en stimuleert het welbevinden van zowel lichaam als geest.